PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem przygotowań do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Krainy Dinozaurów na okres 2015-2022, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypoełnienie o wypełnienie ankiety http://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/553fb1ff25f71/.

Państwa wkład będzie bardzo istotny, gdyż informacje te zostaną wykorzystane w trakcie dalszych prac. Prosimy o maksymalną szczerość w Państwa odpowiedziach. Ankieta jest anonimowa.

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ankieta dla mieszkańców http://moje-ankiety.pl/respond-37599.html