PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia (2017-03-14)
 2. Informacja o wyborze oferty na opracowanie wizerunku graficznego (logo) oraz wizualizacji znaków graficznych na materiałach promocyjno – informacyjnych (2017-03-10)
 3. Konsultacje i doradztwo (2017-03-06)
 4. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2017-02-24)
 5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 23.02.2017 (2017-02-23)
 6. Zawieszenie generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 (2017-02-22)
 7. Informacja o planowanym uruchomieniu portalu ogłoszeń ARiMR (2017-02-22)
 8. Informacja o wynikach naboru nr 3/2017 – Projekt Grantowy (2017-02-15)
 9. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji (2017-02-13)
 10. Prośba o przesyłanie ofert na opracowanie wizerunku graficznego (logo) oraz wizualizacji znaków graficznych na materiałach promocyjno - informacyjnych (2017-02-10)
 11. Posiedzenie Rady LGD (2017-02-10)
 12. Człowiek Roku 2016 - Nominacje (2017-02-07)
 13. Walne zebranie (2017-02-03)
 14. Informacja o wynikach naborów nr 1/2017 i 2/2017 (2017-02-03)
 15. Informacja o terminie posiedzenia Rady LGD Kraina Dinozaurów (2017-01-27)
 16. Umowa o przyznaniu pomocy - nowa wersja 3z (2017-01-14)
 17. Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach (2017-01-12)
 18. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w LGD Kraina Dinozaurów (2017-01-04)
 19. 10-lecie LGD Kraina Dinozaurów (2016-12-31)
 20. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2016-12-30)
 21. Konsultacje i doradztwo (2016-12-30)
 22. Ogłoszenie o naborze wniosków (2016-12-15)
 23. Informacja o wynikach naborów nr 1/2016 i 2/2016 (2016-12-14)
 24. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2016-12-09)
 25. Ogłoszenie o naborze wniosków (2016-12-09)
 26. Informacja o terminie posiedzenia Rady LGD Kraina Dinozaurów (2016-12-06)
 27. X-lecie Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów (2016-12-02)
 28. Mosty Dialogu 2016 - nominacja (2016-11-23)
 29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (2016-11-18)
 30. 6. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego (2016-11-08)
 31. Bal charytatywny z okazji 25. lecia Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Integracja w Ozimku (2016-11-08)
 32. Konsultacje i doradztwo (2016-11-07)
 33. Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi szkoleniowo - doradczej (2016-10-31)
 34. Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe (2016-10-26)
 35. Akcja pomagamy pszczołom (2016-10-14)
 36. Informacja o szkoleniu (2016-10-14)
 37. Informacja o wyborze oferty na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” (2016-10-13)
 38. Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w stowarzyszeniach (2016-10-13)
 39. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie wypełniania biznesplanów (2016-10-13)
 40. LGD Kraina Dinozaurów w gminie Kolonowskie (2016-10-13)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi