PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Informacja o wynikach naboru 3/2019 (2019-03-25)
 2. Informacja w sprawie doradztwa z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-03-18)
 3. Notatka z wyboru oferty na przeprowadzenie doradztwa z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-03-15)
 4. Doradztwo z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-03-15)
 5. Posiedzenie Rady LGD (2019-03-14)
 6. Spotkanie informacyjne (2019-03-14)
 7. Notatka dotycząca udziału w Targach turystycznych (2019-03-07)
 8. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie wypełniania biznesplanów (2019-03-06)
 9. Walne Zebranie Członków LGD Kraina Dinozaurów (2019-03-01)
 10. Informacja o wynikach naboru 16/2018 (2019-02-28)
 11. Konkurs moja wieś - moje miejsce VIII (2019-02-27)
 12. Informacja o szkoleniu (2019-02-22)
 13. Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019 z dnia 22.02.2019r. (2019-02-22)
 14. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 01.02.2019r. na opracowanie i udostępnienie interaktywnej mapy rzeki Małej Panwi wraz z przystaniami kajakowymi na obszarze terenu LGD Kraina Dinozaurów (2019-02-20)
 15. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 30.01.2019r. na opracowanie projektów graficznych, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych, dwustronnych, na konstrukcji standardowej (2019-02-20)
 16. Posiedzenie Rady LGD (2019-02-18)
 17. Notatka z warsztatu refleksyjnego (2019-02-14)
 18. Informacja o szkoleniu (2019-02-08)
 19. Zapraszamy do udziału w targach (2019-02-07)
 20. Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019 z dnia 5.02.2019r. (2019-02-05)
 21. Ogłoszenie o naborze wniosków nr ogłoszenia 2/2019 z dnia 5.02.2019r. (2019-02-05)
 22. Ogłoszenie o naborze wniosków nr ogłoszenia 3/2019 z dnia 5.02.2019r. (2019-02-05)
 23. Zmiana Godzin pracy biura w dniu 05.02.2019r. (2019-02-04)
 24. Prośba o przesyłanie ofert na opracowanie i udostępnienie interaktywnej mapy rzeki Małej Panwi wraz z przystaniami kajakowymi na obszarze terenu LGD Kraina Dinozaurów (2019-02-01)
 25. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w LGD Kraina Dinozaurów (2019-02-01)
 26. Prośba o przesyłanie ofert na opracowanie projektów graficznych, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjno- promocyjnych, dwustronnych, na konstrukcji standardowej (2019-01-30)
 27. IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek (2019-01-18)
 28. DOBRE BO LOKALNE (2019-01-17)
 29. Prośba o wypełnienie ankiety (2019-01-17)
 30. POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY (2019-01-14)
 31. Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego (2019-01-08)
 32. Przeprowadzenie badania rynku i stworzenie strategii marketingowej (2019-01-04)
 33. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.01.2019 (2019-01-04)
 34. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2018 z dnia 28.12.2018r. (2018-12-28)
 35. Od pomysłu do biznesu (2018-12-27)
 36. Informacja o realizacji operacji własnej (2018-12-27)
 37. Informacja o wyborze oferty na opracowanie graficzne i wydruk ulotek (2018-12-20)
 38. Nieczynne biuro (2018-12-20)
 39. Szkolenie dla Członków: zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura LGD, członkowie Rady LGD Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów (2018-12-17)
 40. Informacja o wyborze oferty na opracowanie graficzne oraz druk mapy z trasami rowerowymi (2018-12-13)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi