PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Prośba o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie namiotu promocyjnego (2017-04-26)
 2. Prośba o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie gadżetów promocyjno-reklamowych (2017-04-21)
 3. Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania czasem własnym, organizacji i podnoszenia efektywności pracy (2017-04-20)
 4. I Festiwal Kuchni Regionalnej i Tradycyjnej - Opolski Bifyj (2017-04-13)
 5. II Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek (2017-04-12)
 6. Dotacja na dobry początek (2017-04-11)
 7. Informacja o wynikach naborów nr 4/2017 i 6/2017 (2017-04-07)
 8. Prośba o przesyłanie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania czasem własnym, organizacji i podnoszenia efektywności pracy (2017-04-06)
 9. DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY ! (2017-04-03)
 10. Informacja (2017-04-03)
 11. Posiedzenie Rady LGD (2017-04-03)
 12. Informacja o wynikach ponownej weryfikacji wniosków rozpatrzonych na podstawie art.56 ust.2 ustawy o PS (2017-03-27)
 13. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia (2017-03-14)
 14. Informacja o wyborze oferty na opracowanie wizerunku graficznego (logo) oraz wizualizacji znaków graficznych na materiałach promocyjno – informacyjnych (2017-03-10)
 15. Konsultacje i doradztwo (2017-03-06)
 16. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2017-02-24)
 17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 23.02.2017 (2017-02-23)
 18. Zawieszenie generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 (2017-02-22)
 19. Informacja o planowanym uruchomieniu portalu ogłoszeń ARiMR (2017-02-22)
 20. Informacja o wynikach naboru nr 3/2017 – Projekt Grantowy (2017-02-15)
 21. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji (2017-02-13)
 22. Prośba o przesyłanie ofert na opracowanie wizerunku graficznego (logo) oraz wizualizacji znaków graficznych na materiałach promocyjno - informacyjnych (2017-02-10)
 23. Posiedzenie Rady LGD (2017-02-10)
 24. Człowiek Roku 2016 - Nominacje (2017-02-07)
 25. Walne zebranie (2017-02-03)
 26. Informacja o wynikach naborów nr 1/2017 i 2/2017 (2017-02-03)
 27. Informacja o terminie posiedzenia Rady LGD Kraina Dinozaurów (2017-01-27)
 28. Umowa o przyznaniu pomocy - nowa wersja 3z (2017-01-14)
 29. Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach (2017-01-12)
 30. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w LGD Kraina Dinozaurów (2017-01-04)
 31. 10-lecie LGD Kraina Dinozaurów (2016-12-31)
 32. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2016-12-30)
 33. Konsultacje i doradztwo (2016-12-30)
 34. Ogłoszenie o naborze wniosków (2016-12-15)
 35. Informacja o wynikach naborów nr 1/2016 i 2/2016 (2016-12-14)
 36. Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2016-12-09)
 37. Ogłoszenie o naborze wniosków (2016-12-09)
 38. Informacja o terminie posiedzenia Rady LGD Kraina Dinozaurów (2016-12-06)
 39. X-lecie Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów (2016-12-02)
 40. Mosty Dialogu 2016 - nominacja (2016-11-23)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi