PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Bezpłatne szkolenia

WZDz w Opolu serdecznie zaprasza na BEZPŁATNE szkolenia:

- Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych (bezterminowe uprawnienia) z przygodowaniem do zawodu DEKARZ-BLACHARZ (160 godz.)
- Hydraulik, monter instalacji sanitarych, szkolenie na uprawnienia ciepłownicze świadectwo kwalifikacji E (90 godz.)
- Montażysta rusztowań budowlano montażowych metalowych (88 godz.)
- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (150 godz.)
- Elektryk, świadectwo kwalifikacji E (140 godz.)

Więcej informacji:


Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
ul. Małopolska 18
45-301 Opole,
budynek H, lok. 9-10


tel. 77 400 33 14
77 400 33 10,
607 601 637


msp@wzdz,opole.pl
kursy@wzdz.opole.pl
www.wzdz.opole.pl

Autor: Administrator
Utworzono: 06-10-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi