Działaj lokalnie
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
LGD Kraina Dinozaurów

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Od roku 2021 realizowany jest przez Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie.

Zapraszamy do zapoznania się dokumentacją programu oraz współpracy!


Działaj Lokalnie

Informacje ogólne

1. Ogłoszenie o naborze "Działaj Lokalnie 2021" (czytaj więcej)

2. LGD nowym Ośrodkiem "Działaj Lokalnie" (czytaj więcej).

3. Włącz się do Programu "Działaj Lokalnie" (czytaj więcej).

4. Podpisaliśmy umowę "Działaj Lokalnie" (czytaj więcej).

5. Klauzula informacyjna dla Programu "Działaj Lokalnie" (czytaj więcej).

Autor: Administrator
Utworzono: 2021-04-02
Zmodyfikowano: 2021-07-02

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi