PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Gala podsumowująca konkurs Moja wieś - moje miejsce VII

Dnia 29 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyła się Gala Podsumowująca konkurs „Moja wieś – moje miejsce VII”.

 

Konkurs został ogłoszony przez LGD w lutym 2018 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz dla osób dorosłych.

 

Przedmiotem konkursu była praca prezentująca w oryginalny sposób jedną z czterech kategorii konkursowych: „Najciekawsze wydarzenia w moim życiu - wywiad, nagranie z "ciekawą" osobą lub film” ; „Odkrywamy ciekawe życiorysy - nagranie filmu, prezentacja, wywiad”; „Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat” „Moja miejscowość  w poezji”.

Na tegoroczny konkurs zgłoszono 20 prac. W sumie wzięło w nim udział 21 uczestników, w tym uczniowie gimnazjum pod opieką 9 nauczycieli. Zgłoszono 5 prac w kategorii „Odkrywamy ciekawe życiorysy - nagranie filmu, prezentacja, wywiad”; 8 prac w kategorii „Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat” oraz 5 prac w kategorii „Moja miejscowość  w poezji”.
2 prace były niezgodne z regulaminem .


Prace oceniała komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli z całego regionu LGD . Były to panie : Elżbieta Kaliszan, Jolanta Mrochen, Dorota Wons, Teresa Żulewska, a ostatecznej oceny dokonywał Zarząd LGD Kraina Dinozaurów.


Uroczystość odbyła się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni, który dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i zapleczem technicznym do organizacji imprezy. Galę podsumowującą konkurs uświetniły występy uczniów szkoły wraz z osobami dorosłymi współpracującymi z zespołem. Zaprezentowano obrzęd ,,Śląskie wesele’’
Następnie uczestnikom Gali zostały zaprezentowane sylwetki osób – bohaterów prac uczniów, w kategorii „Odkrywamy ciekawe życiorysy - nagranie filmu, prezentacja, wywiad”.
Byli to : Sybilla Czech , Michał Ziaja , Jacek Pluta, Piotr Wasik , Państwo Anna i Błażej Kamińscy.
Osoby te zostały uhonorowane statuetkami ,,Niezwykła osobowość Krainy Dinozaurów’’

Laureaci tegorocznej edycji konkursu:


Kat. II Odkrywamy ciekawe życiorysy - nagranie filmu, prezentacja, wywiad


I. I. "Sybilla Czech - zawadzczański następca Vivaldiego’’ Nicole Pinkawa i Martyna Danysz
Publiczne Gimnazjum w Zawadzkiem op. Victoria Początek
II. "Nasz bohater - mieszkaniec Zawadzkiego, który do tej pory pozostawał nieznany" Janina Szulc
Publiczne Gimnazjum w Zawadzkiem op. Victoria Początek
III. "Pasja mojego wujka - Piotra Wasika" Marta Niesłony
Zespól szkolno – Gimnazjalny w Żędowicach op. Jolanta Baron


wyróżnienie
1. "Wywiad ze znanym podróżnikiem - Jackiem Plutą" Marta Malińska
– Publiczne Gimnazjum w Dobrodzień op. p. Ewa Malik
2. "Z miłości do zwierząt " - Emilia Kamińska
- Publiczne Gimnazjum w Dobrodzień op. p. Dorota Puchrowicz

 

Kat. III - Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat.


Kategoria Młodzież Gimnazjalna
I. "Wodzenie niedźwiedzia wczoraj i dziś" Julia Sordoń
Zespół szkolno –przedszkolny w Dębskiej Kuźni op. Jolanta Gawlyta
II. "Tuka na Radawce" Zuzanna Grabowska
Publiczna Szkoła w Zębowicach – op. Iwona Grabowska
III. "Są pisanki. Są kroszonki… Wielkanocne zdobienie jaj w Dańcu" Wanessa Cebula
Zespół szkolno –przedszkolny w Dębskiej Kuźni op. Jolanta Gawlyta


Wyróżnienia
1. "Chrząstowice piękne są, bo tradycje kultywują" - Paulina Buhl
Zespół szkolno –przedszkolny w Dębskiej Kuźni -op. Marta Mieszkowska – Fit
2. "Nowe życie Regolowca - wywiad" - Zofia Lichota
Publiczne Gimnazjum w Dobrodzień op. Ewa Malik
3. "Szczedrzyckie kroszonki" - Daria Sieroszewska 
Gminny Zespół Szkół w Ozimku Op. Marzena Walicka - Mazurkiewicz


Kategoria Dorośli
I. "Od zolyt do wesela" - Iwona Grabowska
II. "Szlakiem dawnego hutnictwa i Śladami Petera Schrata w Dolinie Małej Panwi"- Agnieszka Spyra

 

Kat. IV - Moja miejscowość w poezji.


Kategoria Młodzież Gimnazjalna
I. "Tu, gdzie ludzie zostawiają serce" - Karina Rust
 Publiczne Gimnazjum w Dobrodzień Op. Dorota Puchrowicz
II. "Moje Zawadzkie" - Arkadiusz Goliszewski
Publiczne Gimnazjum w Zawadzkiem op. Victoria Początek


Kategoria Dorośli
I. I. "Ziemia Krasiejowska zaprasza,, Sylwia Widawska
II. II."W Krasiejowie ciągle wiosna" - Maria Drzymała
III. III. "Klimaty. Wieczór na Radawskiej Kalwarii. Moja mała ojczyzna" - Łucja Opiela

 

Kat.I Najciekawsze wydarzenia w moim życiu – wywiad, nagranie z „ciekawą” osobą lub film - brak prac

 

Prace niezgodne z kategoriami
1. Legendy i miejsca warte zwiedzenia w Gminie Chrząstowice’’ Joanna Kurc
Zespół szkolno –przedszkolny w Dębskiej Kuźni op. Jolanta Gawlyta
2. ,,Szczedrzyk – moja wieś’’ - Patrycja Wawrzyńczyk
Gminny Zespół Szkół w Ozimku Op. Marzena Walicka - Mazurkiewicz

 

Uczestnikom zostały wręczone dyplomy i nagrody.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy Gali mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

 

Zarząd LGD „Kraina Dinozaurów” serdecznie dziękuje:
- młodzieży i dorosłym – autorom złożonych prac
- nauczycielom – opiekunom złożonych prac
- dyrektorom szkół za przychylność i wyrozumiałość
- Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Dębskiej Kuźni (dyrektorowi, nauczycielom, uczniom i paniom w kuchni)
wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji Gali
a także przedstawicielom gmin : wójtowi Chrząstowic : Florianowi Ciecior, burmistrzowi Ozimka Janowi Labus, wiceburmistrzowi Dobrodzienia Markowi Witek, przedstawicielom lokalnych mediów oraz wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili Galę Konkursu ,,Moja wieś – moje miejsce’’
 

Autor: Administrator
Utworzono: 29-05-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi