PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o szkoleniu

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ informuje, że w dniu 13.03.2018r. od godziny 15.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów dotyczące naboru na:

Przedsięwzięcie 1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu.

Przedsięwzięcie 2.2.3 publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego.

Przedsięwzięcie 2.1.3 udzielenie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo – księgowej, organizacyjnej, prawnej)
 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego obszaru LGD.

 

Ze względów organizacyjnych osoby chętne są proszone o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 12.03.2018r na karcie przesłanej na e-mail lub osobiście w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku przy ul. Słowackiego 18.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 28-02-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi