PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o szkoleniu

Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów informuje, że w dniu 10.05.2018r. o godzinie 15.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów dotyczące naboru na:

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi


Przedsięwzięcie 1.1.6 zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD
 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego obszaru LGD. Ze względów organizacyjnych osoby chętne są proszone o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 09.05.2018r na karcie przesłanej na e-mail lub osobiście w siedzibie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów w Ozimku przy ul. Słowackiego 18

Autor: Administrator
Utworzono: 04-05-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi