PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie spływu kajakowego

Niniejszym informujemy, iż zostały nadesłane 2 oferty na zorganizowanie spływu kajakowego rzeką Mała Panew.


Po przeanalizowaniu została wybrana oferta firmy Jaśko, która złożyła ofertę spełniającą wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i zaoferowała najkorzystniejsze warunki wykonania usługi.


Dziękujemy za nadesłanie ofert, za zainteresowanie i zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania.  

Autor: Administrator
Utworzono: 01-06-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi