PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacje o konsultacjach

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „ Kraina Dinozaurów” na:

 

Przedsięwzięcie 1.4.1 – prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu

 

Przedsięwzięcie 2.2.3 – publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie 2.1.3 – udzielenie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo – księgowej, organizacyjnej, prawnej)

 

Informujemy, że odbędą się spotkania konsultacyjne dla beneficjentów w dniach:
19.03.2018r. – 20.03.2018r.
26.03.2018r. – 28.03.2018r.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy umawiać się telefonicznie w godzinach pracy biura od 7:00 do 15:00

Autor: Administrator
Utworzono: 15-03-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi