PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konkurs Moja wieś - moje miejsce

Znasz swoją małą ojczyznę?
Pochwal się swoją wiedzą, zgłoś się do konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Dinozaurów".

 

Kategorie konkursu:
1. Najciekawsze wydarzenia w moim życiu - wywiad, nagranie z "ciekawą" osobą lub film.
2. Odkrywamy ciekawe życiorysy - nagranie filmu, prezentacja, wywiad.
3. Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat.
4. Moja miejscowość  w poezji.


Uczestnicy konkursu:
- Uczniowie szkoły gimnazjalnej z terenu LGD
- Osoby dorosłe

Celem konkursu jest:
- zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnymi
- zdobycie informacji na temat ciekawych a nieznanych do tej pory osób, miejsc i legend znanych mieszkańcom LGD
- uzyskanie charakterystyk, opisów i zdjęć szczególnych miejsc, opowiadań i osób z terenu LGD
- zdobycie materiałów do stworzenia publikacji promujących LGD i przyciągających turystów
- promocja działalności Stowarzyszenia wśród mieszkańców objętych LSR
- promowanie autorów najciekawszych prac ukazujących nowe, świeże twórcze spojrzenie na znane lokalnie atrakcje

 

Prace powinny dotyczyć obszaru LGD Kraina Dinozaurów.

 

Prace należy złożyć lub nadesłać do 30.03.2018 r. w siedzibie LGD Kraina Dinozaurów
46-040 Ozimek, ul. J. Słowackiego 18 z dopiskiem Konkurs "Moja Wieś - Moje Miejsce".

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas zorganizowanej przez LGD Gali Podsumowującej.
Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, a prace wyróżnione nagrody rzeczowe.
Wszystkie prace zostaną opublikowane w publikacji przygotowanej przez LGD Kraina Dinozaurów.

 

Autor: Administrator
Utworzono: 12-02-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi