PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje i doradztwo

Informacje ogólne

Konsultacje związane z naborem wniosków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  odbywają się w Biurze Stowarzyszenia w Ozimku (ul.Słowackiego 18).

 

W ramach ogłoszonych naborów wniosków organizujemy dodatkowe dyżury w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych, które odbywać się będą w dniach:

 

- 9 stycznia w godzinach od 10.00 do 18.00
- 10 stycznia w godzinach od 8.00 do 16.00

 

W trosce o Państwa czas i wygodę oraz w celu usprawnienia pracy związanej z konsultacjami prosimy o wcześniejsze zgłaszanie odpowiadających Państwu terminów i godzin konsultacji drogą mailową lub telefonicznie: tel.77/465-12-13, e-mail: krainadino@onet.eu

 

Informacje dotyczące LSR na lata 2014-2020 oraz naborów wniosków organizowanych przez LGD można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:ul. J.Słowackiego 18,
46-040 Ozimek


e-mail: krainadino@onet.eu
tel. +48 77 465 12 13Biuro czynne:
Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa, Czwartek, Piątek: 7:00 - 15:00

Autor: Administrator
Utworzono: 2011-04-04
Zmodyfikowano: 2016-12-30

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi