PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje i doradztwo

Konsultacje związane z naborem wniosków dotyczących przedsięwzięć:

 

1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół)

 

1.4.2- poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD

 

2.2.2 - renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych


odbędą się w Biurze Stowarzyszenia w Ozimku (ul.Słowackiego 18) w dniach:
- 14 marca w godzinach od 8.00 do 16.00
- 20 marca w godzinach od 10.00 do 18.00
 

W trosce o Państwa czas i wygodę oraz w celu usprawnienia pracy związanej z konsultacjami prosimy o wcześniejsze zgłaszanie odpowiadających Państwu terminów i godzin konsultacji drogą mailową lub telefonicznie: tel.77/465-12-13, e-mail: krainadino@onet.eu.


W pozostałe dni zapraszamy w godzinach pracy biura, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu i godziny konsultacji.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 06-03-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi