PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Materiały do konsultacji

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

Dokument wraz z naniesionymi propozycjami zmian jest do pobrania w załączniku. Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym. 

Uwagi do przedstawionej propozycji zmiany kryteriów w formie pisemnej prosimy kierować na adres mailowy krainadino@onet.eu lub zgłaszać osobiście do biura stowarzyszenia w terminie do 30 września 2016 r. do godziny 15.00.

 

Materiały do konsultacji - Archiwum

Autor: Administrator
Utworzono: 2016-10-15
Zmodyfikowano: 2016-10-15

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi