PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nasi członkowie - Osoby fizyczne

Informacje ogólne

Członkowie LGD Kraina Dinozaurów – osoby fizyczne:

 1. Anna Golec
 2. Karina Mrozek
 3. Monika Posyniak- Witek
 4. Krzysztof Barwieniec
 5. Grażyna Pytel
 6. Arkadiusz Sykoś
 7. Anna Szaton
 8. Karina Badura
 9. Róża Wieczorek
 10. Lidia Fronia
 11. Anna Ciempka
 12. Daniel Garcorz
 13. Rajmund Lichota
 14. Małgorzata Koziarz
 15. Andrzej Staś
 16. Joanna Bachłaj
 17. Witold Strycharz
 18. Michał Strycharz
 19. Bernard Duda
 20. Elżbieta Skrzypczyk
 21. Irena Brzeziak
 22. Gerhard Wons
 23. Wioletta Delengowska
 24. Barbara Woźniak
 25. Zofia Domańska-Kryczka
 26. Katarzyna Klitza
 27. Marlena Miernik
 28. Robert Kobus
 29. Sebastian Lukaszczyk
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2017-04-24

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi