Nasi członkowie - Osoby fizyczne
PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nasi członkowie - Osoby fizyczne

Informacje ogólne

Członkowie LGD Kraina Dinozaurów – osoby fizyczne:

 1. Anna Golec
 2. Karina Mrozek
 3. Monika Posyniak- Witek
 4. Krzysztof Barwieniec
 5. Grażyna Pytel
 6. Arkadiusz Sykoś
 7. Anna Szaton
 8. Róża Wieczorek
 9. Lidia Fronia
 10. Anna Ciempka
 11. Daniel Garcorz
 12. Rajmund Lichota
 13. Andrzej Staś
 14. Joanna Bachłaj
 15. Witold Strycharz
 16. Michał Strycharz
 17. Elżbieta Skrzypczyk
 18. Irena Brzeziak
 19. Gerhard Wons
 20. Wioletta Delengowska
 21. Barbara Woźniak
 22. Zofia Domańska-Kryczka
 23. Katarzyna Klitza
 24. Marlena Miernik
 25. Robert Kobus
 26. Sebastian Lukaszczyk
 27. Andrzej Błahuta
 28. Tadeusz Ruksza
 29. Wiktoria Pryszcz
 30. Bartłomiej Mielnik
 31. Magdalena Stępień
 32. Tomasz Stępień
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2018-04-24

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi