PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nasi Członkowie - Stowarzyszenia

Informacje ogólne
 1. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa - przedstawiciel Krzysztof Koźlik,
 2. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok -  przedstawiciel Hubert Klencz,
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice - przedstawiciel Joachim Wloczyk,
 4. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan -  przedstawiciel Beata Kupka,
 5. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe -  przedstawiciel Barbara Musioł,
 6. Stowarzyszenie Nasz Grodziec - przedstawiciel Krzysztof Kleszcz,
 7.  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina" -  przedstawiciel Anna Grzebińska
 8. Stowarzyszenie Świętego Liboriusa - przedstawiciel Maksymilian Sklorz,
 9. Klub Karate "NIDAN" - przedstawiciel  Zbigniew Sworeń,
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej - przedstawiciel Ewa Wildau,
 11. LZS Staniszcze Wielkie - przedstawiciel  Kamil Smykała,
 12. Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi - przedstawiciel Teresa Juros,
 13. Stowarzyszenie "Wincentego z Kielczy" - przedstawiciel Elżbieta Tarczewska
 14. Ochotnicza Straż Pożarna Schodnia - przedstawiciel Marek Elis,
 15. Stowarzyszenie "Przyszłość Chrząstowic"- przedstawiciel Henryk Tarkowski,
 16. Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice - przedstawiciel  Lidia Kontny,
 17. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gosławice, Główczyce, Zwóz - przedstawiciel Gerard Lempa,  
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny - przedstawiciel  Krystyna Czaja
 19. Stowarzyszenie Delta - przedstawiciel Marek Korniak,
 20.  Stowarzyszenie Rozwoju wsi Pludry i Pietraszów -  przedstawiciel Elżbieta Psyk,
 21.  Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka -  przedstawiciel Kazimierz Udolf,
 22. Stowarzyszenie "Zbickie Słoneczko" - przedstawiciel Igor Skrzypczak,
 23. Stowarzyszenie Karolinka- przedstawiciel Kornelia Przybyła,
 24. Fundacja Flexi Mind -  przedstawiciel Rafał Sierdzan,
 25. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Radawie - przedstawiciel Iwona Grabowska,
 26. OSP Krasiejów - przedstawiciel Henryk Libera,
 27. Klub Sportowy Szczedrzyk -  przedstawiciel Alfred Wieszołek,
 28. Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór -  przedstawiciel Waldemar Pogrzeba,
 29. Stowarzyszenie Nasz Zakrzów Turawski -  przedstawiciel Justyna Warzecha,
 30. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka -  przedstawiciel Jolanta Kopyto
 31. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu - przedstawiciel Jakub Roszuk,
 32. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” - przedstawiciel  Katarzyna Traczyńska,
 33. Stowarzyszenie Słoneczna Zatoka – przedstawiciel Anna Gęga
 34. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza - przedstawiciel Magdalena Werner
 35. Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży Turawa - przedstawiciel Grzegorz Nowakowski
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2017-04-24

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi