PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nasi Członkowie - Stowarzyszenia

Informacje ogólne
 1. Krzysztof Koźlik, Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa
 2. Hubert Klencz, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
 3. Joachim Wloczyk, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice
 4. Beata Kupka, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
 5. Barbara Musioł, Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe
 6. Krzysztof Kleszcz, Stowarzyszenie Nasz Grodziec
 7. Anna Grzebińska, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina"
 8. Maksymilian Sklorz, Stowarzyszenie Świętego Liboriusa
 9. Zbigniew Sworeń, Klub Karate "NIDAN"
 10. Ewa Wildau, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej
 11. Kamil Smykała, LZS Staniszcze Wielkie
 12. Teresa Juros, Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi
 13. Elżbieta Tarczewska, Stowarzyszenie "Wincentego z Kielczy"
 14. Marek Elis, Ochotnicza Straż Pożarna Schodnia
 15. Henryk Tarkowski, Stowarzyszenie "Przyszłość Chrząstowic"
 16. Lidia Kontny, Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice
 17. Gerard Lempa, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gosławice, Główczyce, Zwóz
 18. Czaja Krystyna, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny
 19. Marek Korniak, Stowarzyszenie Delta
 20. Kobus Robert, Stowarzyszenie Rozwoju wsi Pludry i Pietraszów
 21. Kazimierz Udolf, Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka
 22. Igor Skrzypczak, Stowarzyszenie "Zbickie Słoneczko"
 23. Kornelia Przybyła, Stowarzyszenie Karolinka
 24. Rafał Sierdzan, Fundacja Flexi Mind
 25. Iwona Grabowska, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie
 26. Henryk Libera, OSP Krasiejów
 27. Alfred Wieszołek, Klub Sportowy Szczedrzyk
 28. Waldemar Pogrzeba, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Suchy Bór
 29. Justyna Warzecha, Stowarzyszenie Nasz Zakrzów Turawski
 30. Jolanta Kopyto, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
 31. Jakub Roszczak, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
 32. Katarzyna Tarczyńska, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2016-10-03

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi