PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Otwarcie Centrum Informacji Turystycznej

W dniu 28.07.2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Informacji Turystycznej przy LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ ul. Słowackiego 18.

 

W uroczystości wzięli udział :
Goście z Czech na czele z starostą Rymarovsko Petrem Klouda i Petrem Pecha 
Elżbieta Kurek - w zastępstwie marszałka Andrzeja Buła
Leonarda Płoszaj – Wicestarosta Opolski
Zdzisław Siewiera – przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego
Piotr Bąk – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Jacek Gabryś – członek Zarządu Opolskiej Regionalna Organizacja Turystyczna
Marek Korniak – Dyrektor JuraParku w Krasiejowie


Brat Paweł - opiekun duchowy naszego LGD
Jan Labus – Burmistrz Miasta i Gminy Ozimek
Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrząstowice
Marek Witek – z-ca burmistrza Miasta i Gminy Dobrodzień
Barłomiej Kita – w zastępstwie wójta gminy Turawa
Barbara Dukalec - Sekretarz gminy Ozimek
Leszek Jaremko – Radny Gminy Ozimek
Biskup Marceli – Radny Gminy Ozimek
Członkowie Rady LGD
Członek Komisji Rewizyjnej LGD
członkowie zarządu LGD
oraz mieszkańcy z obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów


Dziękujemy wszystkim którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

 

Dziękujemy również przedstawicielom mediów:
TVP Opole
Radio Opole
Radio Park
Radio Doxa
NTO
Tygodnik Ziemi Opolski
Wiadomości Ozimskie

 

Relacje można zobaczyć : http://opole.tvp.pl/33406846/kierunek-dinozaury-powstal-punkt-informacji-turystycznej.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 01-08-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi