PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Kraina Dinozaurów” dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach numer:

 

3/2018 – przedsięwzięcie 1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i klimatu

 

4/2018- przedsięwzięcie 2.2.3 publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego

 

5/2018- przedsięwzięcie 2.1.3 udzielenie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo – księgowej, organizacyjnej i prawnej)

 

odbędzie się w dniu 10.04.2018r. o godzinie 16.00 w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” 

Autor: Administrator
Utworzono: 06-04-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi