PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Relacja ze spływu kajakowego

W dniu 16 czerwca 2018r. odbył się spływ kajakowy rzeką Mała Panew zakończony biesiadą informacyjno-promocyjną dt. celów i przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR ,,Kraina Dinozaurów’’.

 

W wydarzeniu wzięły udział 60 osób z gmin należących do LGD „Kraina Dinozaurów” oraz gości. Uczestnicy płynęli trasą Fosowskie -Ozimek .

O godz. 9.00 odbyła się zbiórka osób które brały udział w spływie kajakowym, uregulowano sprawy organizacyjne oraz przekazano informacje o zasadach bezpieczeństwa na wodzie, zapoznano się z regulaminem spływu. Następnie udzielono krótkiego instruktarzu zachowania się w kajaku podczas spływu.
Cała grupa po 4 godz. płynięcia korytem rzeki Małej Panwi, szczęśliwie dopłynęła do przystani w Ozimku. Nikt z uczestników nie korzystał z pomocy ratownika , wszyscy wykazali się dobrą kondycją oraz umiejętnie zastosowali się do zasad bezpieczeństwa.


Autokarem cała grupa została przewieziona na przystań ,,Natura 24’’ gdzie odbyło się spotkanie integracyjno – informacyjne. Oprócz wymiany doświadczeń, poczęstunku, odbył się konkurs o tematyce związanej z walorami przyrodniczo-turystycznymi Małej Panwi oraz obszaru LGD. Ponadto zostały przekazane informacji o LSR „Krainy Dinozaurów” na lata 2014-2020


Dziękujemy wszystkim uczestnikom spływu za udział i wspaniała zabawę a firmie ,,Jaśko’’ za profesjonalne zorganizowanie spływu i poczęstunku.

 

Wydarzenie odbyło się w ramach poddziałaniu 19.4 wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Autor: Administrator
Utworzono: 18-06-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi