PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Spływ kajakowy Małą Panwią

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” organizuje w dniu 16 czerwca 2018r. (sobota) spływ kajakowy Małą Panwią. Dla każdej z gmin członkowskich stowarzyszenia przewidziano po 10 miejsc.


Celem organizacji spływu jest przekazanie informacji o LSR „Krainy Dinozaurów” na lata 2014-2020 oraz promocja walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi.


W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem LGD tel. 77 465 12 13,
kom. 605 052 777 w godzinach urzędowania biura: poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek: 8:00 - 16:00, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:00

Chętnych do wzięcia udziału w spływie prosimy o wypełnienie i odesłanie kart zgłoszeniowych na e-mail: krainadino@onet.eu lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek w terminie do 11 czerwca 2018 r.


O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo przysługuje osobom, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w spływie.
Zapraszamy ! 

Autor: Administrator
Utworzono: 29-05-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi