PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym z zakresu realizacji projektów grantowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków na projekt grantowy p.n. ”Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD”.Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku, ul.Słowackiego 18, w dniu 16 października 2017 r.


 

Początek szkolenia godzina 16.00.Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.krainadinozaurow.pl oraz w biurze Stowarzyszenia.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia, tel. 77/465-12-13 lub 605052777,e-mail: krainadino@onet.eu

Autor: Administrator
Utworzono: 09-10-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi