PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Sprawozdanie ze szkolenia z zakresu formułowania zapytań ofertowych

W dniu 12 kwietnia 2017r. odbyło się szkolenie z zakresu formułowania zapytań ofertowych oraz zamieszczania ich na portalu ogłoszeń ARiMR. Szkolenie zorganizowały opolskie lokalne grupy działalnia: Stowarzyszenie LGD”Kraina Dinozaurów”, Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, Stowarzyszenie Kraina św.Anny oraz Stowarzyszenie „Euro-Country”.

 

Do udziału w szkoleniu zaproszono wszystkich wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD. 

Poniżej zamieszczamy link do Portalu Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów:


http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

 

Udostępniamy również do pobrania dla wnioskodawców plik z prezentacją z przeprowadzonego szkolenia.

Autor: Administrator
Utworzono: 05-05-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi