PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Turniej badmintona

Stowarzyszenie "Przyszłość Chrząstowic"
wraz 
z Lokalną Grupą Działania "Kraina Dinozaurów"
serdecznie zapraszają
na

Turniej badmintona

11 listopada (sobota) start od godziny 9:00
Hala Sportowa w Chrząstowicach

Zapraszamy dzieci i dorosłych mieszkańców gmin:
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice
 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 listopada br. do godz. 24:00
drogą elektroniczną badminton@chrzastowice.com

 

Regulamin dostępny jest w załączniku, dodatkowe informacje tel. 695 131 431

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 16-10-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi