PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

VI Targi Turystyki Weekendowej ATRAKCJE REGIONÓW

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów” w dniach 18-20 maj 2018 r. wzięło udział w VI Targach Turystyki Weekendowej ,,ATRAKCJE REGIONÓW” . Kolejna już edycja została zorganizowana na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie.


Korzystając z zaproszenia gminy Turawa przygotowaliśmy wspólne stanowisko informacyjno-promocyjne, na którym można było skorzystać z ofert pobytowych, pakietów turystycznych i materiałów promujących wyjątkowe miejsca z całego obszaru naszego LGD ,,Kraina Dinozaurów”. Dostępne były nie tylko te wydane przez stowarzyszenie LGD , ale także otrzymane z gmin partnerskich oraz lokalnych przedsiębiorców działających w tej branży.
 

Tradycyjnie pracownicy LGD przygotowali atrakcje dla dzieci . Na stoisku można było kolorować książeczki , rozwiązywać krzyżówki i składać statki o tematyce związanej z terenem działania i atrakcjami LGD ,,Kraina Dinozaurów ”. Można było również spróbować naszej pysznej herbatki. Każdy uczestnik obdarzony był upominkiem.


W miasteczku namiotowym rozstawionych było kilkadziesiąt stoisk. Wśród wystawców znalazło się wielu przedstawicieli z całej polski, a także z poza kraju (m.in. z Węgier). Pokazano znane i te mniej znane atrakcje turystyczne. Uczestnikom czas na targach umilały pokazy kulinarne, prelekcje I występy artystyczne .Podczas targów istniała również możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami z zakresu rozwoju turystyki wiejskiej oraz promocji produktu tradycyjnego i lokalnego.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 25-05-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi