Władze
PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Władze

Informacje ogólne
Zarząd:
Anna Golec – Prezes
Karina Mrozek - Wiceprezes
Lidia Kontny – Sekretarz
Helena Rogacka – Skarbnik
Krystyna Bajsarowicz–Spałek – Członek
Grzegorz Hajduk – Członek
Krzysztof Koźlik – Członek
 

Komisja Rewizyjna:
Grażyna Pytel – Przewodniczący
Lidia Schroll – Członek
Teresa Juros – Członek

 

Organ decyzyjny - Rada:

 1. Iwona Frasek – Przewodnicząca
 2. Joanna Bachłaj
 3. Barbara Durkalec
 4. Wioletta Delengowska
 5. Danuta Kampa
 6. Bartłomiej Kita
 7. Robert Kobus
 8. Anna Kurc
 9. Marek Matuszczak
 10. Barbara Musioł
 11. Iwona Wajrach
 12. Justyna Warzecha
 13. Teresa Warzecha
 14. Marek Witek
 15. Joachim Wloczyk
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2018-06-07

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi