PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Władze

Informacje ogólne
Zarząd:
Anna Golec – Prezes
Karina Mrozek - Wiceprezes
Lidia Kontny – Sekretarz
Helena Rogacka – Skarbnik
Krystyna Bajsarowicz–Spałek – Członek
Grzegorz Hajduk – Członek
Krzysztof Koźlik – Członek
 

Komisja Rewizyjna:
Grażyna Pytel – Przewodniczący
Lidia Schroll – Członek
Teresa Juros – Członek

 

Organ decyzyjny - Rada:
1. Iwona Frasek – Przewodnicząca
2. Joanna Bachłaj
3. Barbara Durkalec
4. Wioletta Delengowska
5. Bartłomiej Kita
6. Robert Kobus
7. Beata Kupka
8. Anna Kurc
9. Marek Matuszczak
10. Barbara Musioł
11. Iwona Niedojadło
12. Iwona Wajrach
13. Teresa Warzecha
14. Marek Witek
15. Joachim Wloczyk

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2017-03-23

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi