PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Informacja o wyborze oferty na opracowanie graficzne oraz druk mapy z trasami rowerowymi (2018-12-13)
 2. Nieczynne biuro LGD (2018-12-12)
 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów (2018-12-11)
 4. Przeprowadzenie badania rynku i stworzenie strategii marketingowej (2018-12-11)
 5. Projekt współpracy Dobre bo lokalne (2018-12-10)
 6. Prośba o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie ulotek (2018-12-06)
 7. Wykład z cyklu Spotkania w Dolinie: Z podróży do Anglii: Muzeum Czarnej Krainy (2018-12-04)
 8. Walne Zebranie członków LGD Kraina Dinozaurów (2018-11-26)
 9. Protokół ze spotkania informacyjno-integracyjnego podsumowującego realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. (2018-11-26)
 10. Prośba o wycenę i przesłanie ofert na opracowanie graficzne oraz druk mapy z trasami rowerowymi (2018-11-20)
 11. Chata Świętego Mikołaja w JuraParku w Krasiejowie (2018-11-20)
 12. Prośba o przesyłanie ofert na przeprowadzenie szkolenia - Komunikacja wewnętrzna w organizacji, monitoring i ewaluacja własna dotycząca efektywności działań organów LGD w procesie wdrażania LSR (2018-11-19)
 13. Spotkanie informacyjno-integracyjne dotyczące realizacji LSR (2018-11-19)
 14. Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.11.2018r. (2018-11-19)
 15. Prośba o wycenę i przesłanie ofert wykonanie i wymianę drzwi wejściowyc (2018-11-16)
 16. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w LGD Kraina Dinozaurów (2018-11-16)
 17. Informacja o wyborze oferty na opracowanie oraz druk kalendarzy (2018-11-15)
 18. Informacja o wyborze oferty na opracowanie graficzne oraz druk zaproszeń (2018-11-09)
 19. Uwaga (2018-10-31)
 20. Prośba o wycenę i przesłanie ofert na opracowanie graficzne oraz druk zaproszeń (2018-10-29)
 21. Konkurs SWOJE CHWALIMY (2018-10-29)
 22. II Turniej Badmintona (2018-10-25)
 23. Prośba o przesyłanie ofert na wykonanie usługi gastronomicznej w trakcie spotkania informacyjno-promocyjnego (2018-10-25)
 24. Prośba o wycenę i przesłanie ofert na opracowanie graficzne i druk kalendarza (2018-10-25)
 25. Plakat (2018-10-24)
 26. "Dobre bo lokalne" (2018-10-24)
 27. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.10.2018 roku (2018-10-22)
 28. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców (2018-10-16)
 29. Informacja o wynikach naboru 14/2018 (2018-10-11)
 30. Informacja o wynikach naboru operacja własna 9/2018 (2018-10-01)
 31. 8 Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego (2018-09-26)
 32. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL (2018-09-26)
 33. Sprawozdanie z konferencji Skoordynowana współpraca między LGD (2018-09-26)
 34. Informacja o wynikach naboru 12/2018 (2018-09-26)
 35. Posiedzenie Rady LGD (2018-09-10)
 36. Laureaci konkursów (2018-09-06)
 37. Dożynki Gminne 2018 w Turawie (2018-09-06)
 38. Dożynk Gminne w Staniszczach Wielkich (2018-09-06)
 39. Dożynki Gminne 2018 w Bzinicy Starej (2018-09-06)
 40. IV Święto Mostu i Żeliwa (2018-09-06)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi