PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Konkurs Moja Wieś - Moje Miejsce (2010-04-06)
 2. Posiedzenie Rady Opiniującej (2010-04-06)
 3. Szkolenie (2010-03-23)
 4. Konsultacje w trakcie naboru (2010-03-17)
 5. Wyniki naboru (2010-03-15)
 6. Kurs agroturystyczny (2010-03-15)
 7. Zapraszamy na szkolenie (2010-03-08)
 8. Nabór wniosków rozpoczęty! (2010-03-04)
 9. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2010-03-02)
 10. Walne Zebranie Członków LGD Kraina Dinozaurów (2010-03-02)
 11. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Z DNIA 2 MARCA 2010 ROKU (2010-03-02)
 12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (2010-01-18)
 13. Kurs agroturystyczny (2010-01-14)
 14. Konsultacje treści Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Dinozaurów (2010-01-14)
 15. Szkolenie (2010-01-14)
 16. Nieczynne biuro LGD Kraina Dinozaurów (2009-12-21)
 17. Zakończenie programu dla liderów (2009-12-16)
 18. Listy rankingowe - wyniki naboru (2009-11-25)
 19. Posiedzenie Rady Opiniującej (2009-11-16)
 20. Przeszkolona Rada (2009-11-13)
 21. Wizyta Włochów (2009-11-03)
 22. I Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę” (2009-10-27)
 23. Zapraszamy na konsultacje! (2009-10-23)
 24. Ruszył nowy nabór wniosków! (2009-10-15)
 25. Szkolenie przygotowujące do aplikacji o środki (2009-10-15)
 26. Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych (2009-10-14)
 27. Nabór wniosków (2009-10-02)
 28. Zakończył się kurs agroturystyczny w „Krainie Dinozaurów” (2009-09-30)
 29. Spływ kajakowy (2009-09-21)
 30. Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych (2009-09-16)
 31. Walne zebranie członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” (2009-09-16)
 32. „Zdrowi i zadowoleni Liderzy Wiejscy” (2009-09-14)
 33. Kurs Agroturystyczny (2009-09-14)
 34. Przegląd Tradycji Lokalnych „Na swojską nutę” (2009-09-14)
 35. Zatrudniam bez uprzedzeń (2009-07-31)
 36. Spotkania z sołtysami i liderami (2009-07-31)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi