PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (2020-11-26)
 2. Lokalni Przewodnicy Turystyczni (2020-11-09)
 3. Programy szkoleń w ramach projektu pt. "Lokalni Przewodnicy Turystyczni w Krainie Dinozaurów" (2020-11-09)
 4. Film promocyjno – informacyjny „Bogactwo lasów” (2020-10-28)
 5. Protokoły z Posiedzeń Rady LGD - nabór 3/2020 (2020-10-19)
 6. Lista rankingowa z naboru 3/2020 (2020-10-16)
 7. Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów” (2020-10-09)
 8. „Tak po naszymu – śląskie pieśni i piosenki z terenu Krainy Dinozaurów’’ (2020-10-08)
 9. Posiedzenie Rady LGD w ramach naboru nr 3/2020 (2020-10-02)
 10. Notatka dot. Spotkania podsumowującego bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie. (2020-09-30)
 11. Informacja o wynikach naboru nr 2/2020 (2020-09-14)
 12. Lista rankingowa z naboru 2/2020 (2020-09-10)
 13. Notatka z warsztatów geologicznych w Izbie Geologicznej przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy (2020-09-07)
 14. Odwołanie warsztatów geologicznych w Izbie Geologicznej przy Leśniczówce Zarzecze w Kielczy w dniu 4 września 2020r. (2020-09-02)
 15. Szkolenie przed naborem 3/2020 (2020-08-31)
 16. Posiedzenie Rady LGD (2020-08-31)
 17. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 (2020-08-26)
 18. Notatka z warsztatów edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie (2020-08-26)
 19. Dwudniowe warsztaty geologiczne w Izbie Geologicznej przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy (2020-08-26)
 20. Nabór do Rady LGD (2020-08-26)
 21. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków (2020-08-25)
 22. Notatka ze spływu kajakowego (2020-08-24)
 23. Warsztaty edukacyjne na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie (2020-08-12)
 24. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zaprasza do wyzwania (2020-08-11)
 25. V Opolski Marsz Nordic Walking (2020-08-11)
 26. Notatka z III etapu rajdu rowerowego - szlakiem opolskich smaków. (2020-08-10)
 27. Informacja o wyborze oferty na wykonanie ulotek promocyjnych (2020-08-07)
 28. ,,Lokalni Przewodnicy Turystyczni "Krainy Dinozaurów" (2020-08-07)
 29. ZAPRASZAMY NA POLSKI EBAZAREK (2020-08-04)
 30. Konkurs Przyznawania Znaku Jakości "Swoje Chwalimy" (2020-08-03)
 31. „Ptaki wokół nas” (2020-07-24)
 32. „Młyn wodny dawniej i dziś” (2020-07-24)
 33. „Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi” (2020-07-24)
 34. „Praca ludzi i koni w polu starymi maszynami i narzędziami” (2020-07-24)
 35. „Historia Straży Pożarnej” (2020-07-24)
 36. „Miejsce edukacji historii lokalnej” (2020-07-24)
 37. Spływ kajakowy Małą Panwią (2020-07-24)
 38. Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie spływu kajakowego rzeką Mała Panew (2020-07-22)
 39. Przedstawiamy 13 nowych Instruktorów Turystyki (2020-07-21)
 40. Informacja o szkoleniu przed naborem nr 2/2020 (2020-07-20)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi