PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Lista rankingowa do naboru nr 8/2019 (2019-09-05)
 2. NOWOCZESNE I ZORGANIZOWANE PODMIOTY SPOŁECZNE OBSZARU LGD (2019-09-04)
 3. Notatka z wyboru oferty na: Opracowanie programu komputerowego księgowo-rachunkowego dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej. (2019-09-03)
 4. Informacja o wyborze oferty na prowadzenie szkoleń oraz konsultacji (2019-09-03)
 5. Mobilny Punkt Informacyjny (2019-09-02)
 6. Zapraszamy na szkolenie dotyczące realizacji projektów oraz składania wniosków o płatność (2019-08-27)
 7. Informacja o Posiedzeniu Rady LGD (2019-08-26)
 8. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia LGD (2019-08-22)
 9. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (2019-08-22)
 10. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozurów” dot. przeprowadzenia szkoleń i konsultacji (2019-08-20)
 11. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu: Nowoczesne i zorganizowane podmioty społeczne obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. (2019-08-20)
 12. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozurów” zaprasza do składania ofert dot. pobytu grupy szkoleniowej. (2019-08-20)
 13. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozurów” dot. przeprowadzenia szkoleń i konsultacji (2019-08-20)
 14. Spotkania terenowe w JuraParku w Krasiejowie (2019-08-19)
 15. Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.08.2019 r. (2019-08-19)
 16. Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.08.2019 r. (2019-08-19)
 17. Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.08.2019 r. (2019-08-19)
 18. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozurów” dot. pobytu grupy szkoleniowej (2019-08-19)
 19. Relacja z trzeciego etapu projektu ,,Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy’’ (2019-08-14)
 20. Przyjazd zagranicznych gości (2019-08-08)
 21. Informacja o podpisaniu umów z grantobiorcami na projekt pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów” (2019-07-31)
 22. Notatka z wyboru oferty na przeprowadzenie doradztwa z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-07-30)
 23. Informacja o doradztwie z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-07-30)
 24. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PRODUKT REGIONALNY „DOBRE BO LOKALNE” (2019-07-25)
 25. Debata Samorządowa w Radio Doxa (2019-07-25)
 26. konkurs aktywne wakacje z LGD "Kraina Dinozaurów" i Tygodnikiem Ziemi Opolskiej (2019-07-22)
 27. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zaprasza do udziału w warsztatach oraz seansie filmowym! (2019-07-22)
 28. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej w zakresie wypełniania biznesplanu (2019-07-17)
 29. Szkolenie przed naborem wniosków (2019-07-17)
 30. Relacja z drugiego etapu projektu ,,Rowerem aleja Opolskich Gwiazd Europy’’ (2019-07-16)
 31. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019 (2019-07-16)
 32. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019 (2019-07-16)
 33. Konkurs „Moja SMART wieś” (2019-07-10)
 34. Nocny Maraton Kajakowy (2019-07-09)
 35. Mobilny Punkt Informacyjny (2019-07-02)
 36. Informacja o wynikach naborów nr 5/2019, 6/2019, 7/2019, 6/2018 (2019-06-28)
 37. Prośba o składanie ofert na wykonanie usługi - opracowanie ebooka (2019-06-25)
 38. Przedłużenie konkursu! (2019-06-25)
 39. Notatka z udziału w Targach Turystycznych (2019-06-24)
 40. Informacja o podpisaniu umowy na projekt grantowy pt. "Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów" (2019-06-19)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi