PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Historická místa a objekty v Říši dinosaurů

Informacje ogólne

1. Hrady, zámky a další pamětihodnosti
Zámecký a parkový komplex v lokalitě Radawie.
 Zámecký a parkový komplex v Zębowicích.
Lovecký hrádek v Zawadzkém
Zámecký a parkový komplex v Dobrodzieni – nyní Park Hotel
Zámecký a parkový komplex v Bzionkowě
Barokní zámek s panským parkem v Turawě
Budova Nadlesnictví Zawadzkie
Vodní mlýn u Thiela w Żędowicích
Zvonice v Kielczi
Mohyla (kurhan) v Kielczi
Starý most z roku 1610 v Dobrodzieni.
Městská radnice v Dobrodzieni z roku 1848
Dřevěná chalupa v Antoniowě z roku 1840
Dřevěný dům v Ozimku z přelomu 18. a 19. století
Usedlost z poloviny 19. století v lokalitě Dąb
Typické nadlesnictví a park přibližně z roku 1830 v lokalitě Lędziny.
 

2. Kostely
Dřevěné
Farní kostel Povýšení svatého Kříže v lokalitě Radawie
Historický dřevěný kostel sv. Valentýna z první poloviny 17. století v Dobrodzieni.
Dřevěný kostel z roku 1711 v Bierdzanech
Dřevěný kostel z 18. století ve vsi Zakrzów Turawski


Zděné
Evangelický kostel z roku 1819 v Ozimku
Kostel Svaté rodiny v Zawadzkém.
Evangelický kostel v Zawadzkém.
Kostel sv. Bartoloměje v Kielczi.
Farní kostel sv. Máří Magdaleny z roku 1854 v Dobrodzieni.

Neobarokní kostel v Krasiejowě
Kostelík Panny Marie Podpory věrných v Lędzinách. Neobarokní kostel Narození Panny Marie z roku 1910 v lokalitě Dąb
Evangelický kostel ve Fosowském
Kostel sv. Karla Boromejského v lokalitě Staniszcze Wielkie


3. Hřbitovy
Starý hřbitov evangelického augsburského vyznání v Dobrodzieni
Starý židovský hřbitov.
Starý hřbitov evangelického augsburského vyznání v lokalitě Bzinica Nowa

K historickým objektů v této oblasti patří této oblasti patří
- kapličky
- historické figury a sochy svatých,
- sýpky,
- bludné balvany a pamětní kameny,
- jez u rybníka a železniční most přes řeku Libawu z poč. 20. století.
 - Železniční trať Fosowskie – Kluczbork


4. Muzea a regionální síně

  • Paleontologický pavilón dinosaurů w Krasiejowě (+ expozice ve staré škole v Krasiejowě)
  • Obecní regionální síň v Zębowicích
  • Slezská síň tradic v Zawadzkém
  • Slezská chata v Kielczi
  • Venkovská regionální síň v Ligotě Turawské
  • Regionální síň v Dobrodzieni
  • Regionální slezská síň v lokalitě Daniec
  • Regionální síň v Kolonowském


5. Historické zajímavosti
Dějiny vsi Kadłub Wolny – společenství svobodných lidí.
„Černá díra“ ve Fosowském
Historická hranice v Spóroku


 6. Historie hutnictví
 Stopy hutnictví v údolí Malé Pěny
 Litinový most v Ozimku
 Pomník Colony v Kolonowském
 Hutnický kanál Kolonowskie-Zawadzkie
 Zbytky hutnické osady a huti z 18./19. století v Kolonowském
 Sklárna Jedlice, sklad z roku 1807
 Zděná usedlost v Jedlicích z roku 1780
 Dělnické domy v Jedlicích z 18. století

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi