PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

O sdružení

Informacje ogólne

MAS Říše dinosaurů (polsky LGD Kraina Dinozaurów) je sdružení, které se vyčlenilo v roce 2008 ze stejnojmenné nadace, aby realizovalo úkoly v rámci programu LEADER. Začátky činnosti Říše dinosaurů se datují od roku 2005, kdy paleontologické nálezy v Krasiejowě inspirovaly dvě zakladatelské obce Kolonowskie a Ozimek ke spolupráci. Říše dinosaurů nyní zahrnuje již 7 obcí Opolského vojvodství ze tří okresů. Kromě jmenovaných jsou to Chrząstowice, Dobrodzień, Turawa, Zawadzkie a Zębowice. Ekonomický sektor ve sdružení reprezentuje 13 subjektů a společenský 18, sdružujeme také 15 fyzických osob. Území Říše dinosaurů leží v Opolském vojvodství v Opolské rovině, která je součástí Slezské nížiny a celé leží v povodí řeky Malé Pěny (polsky Mała Panew) a jejích přítoků.

 Mapa Krainy Dinozaurów

Populace – 71 tisíc obyvatel, rozloha – 804,77 km2

 

Podle vize schválené v Místní strategii činnosti chceme, aby bylo území MAS dobré místo k životu a hospodářskému rozvoji. Místní vesnice si zachovaly svůj unikátní charakter a estetiku, rozšířené místní atrakce a produkty. Přejeme si, aby obyvatelé zachovali léta pěstované tradice a dědictví. Když vidíme otevřenost, pohostinnost a podnikavost místního obyvatelstva, chceme, aby se naše oblast stala zcela turistická, aby využívala specifické zdroje jako jsou paleontologické objevy, cyklistické trasy, a vodácká a hutnická trasa.


Prioritou MAS je využití turistických a rekreačních předností oblastí, zejména pak světového paleontologického objevu, k vytvoření možností rozvoje venkova, aktivizaci místní veřejnosti a povzbuzení společenských a ekonomických iniciativ.MAS Říše dinosaurů bude z prostředků programu LEADER dotovat projekty z oblasti organizace školení, rozvoje turistiky, aktivizace obyvatel, organizace místních akcí, renovace objektů charakteristických pro region, podporovat podnikatelství, diferenciaci ve směru nezemědělské činnost aj.
Sídlem našeho sdružení je Krasiejów, ale jeho činnost provádí kancelář se sídlem v Spóroku (adresy a telefonní čísla jsou v rubrice kontakt).
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi