PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Obecné informace

Informacje ogólne

č.

Specifikace

2009

2010

2011

2012

2013

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

1.

Operace splňující podmínky přiznání pomoci pro činnost:

 

Diferenciace směrem k nezemědělské činnosti

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

 

 

2.

Tvoření a rozvoj mikropodniků

 

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

 

 

3.

 

Obnova a rozvoj venkova

 

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

-

 

 

4.

 

Malé projekty

 

-

-

-

x

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

-

x

-

-

x

Rozpočet MAS Říše dinosaurů na léta 2008-2015

Období realizace MRS

 

4.1/413 Implementace Místních rozvojových strategií (MRS)

 

Fungování MAS, z toho:

 

 

operace splňující podmínky přiznání pomoci pro činnosti:

 

Celkem 4.1/413

 

 

 

Celkem 4.31

 

Náklady

4.1/413 – Diferenciace směrem k nezemědělské činnosti

4.1/413 – Obnova a rozvoj venkova

4.1/413 – Tvoření a rozvoj mikropodniků

 4.1/413 – Malé projekty

4.21 – Projekty spolupráce

 4.31 – Průběžné náklady MAS

4.31- Získávání dovednosti
Aktivizace

celkem činnosti

2008-2009

celkové

0,00

0,00

0,00

255 149,87

255 149,87

0,00

106 425,46

49 562,31

155 987,77

411 137,64

způsobilé

0,00

0,00

0,00

237 072,57

237 072,57

0,00

106 425,46

49 562,31

155 987,77

393 060,34

k proplacení

0,00

0,00

0,00

163 492,78

163 492,78

0,00

106 425,46

49 562,31

155 987,77

319 480,55

2010

celkové

0,00

1 925 000,00

660 000,00

392 857,00

2 977 857,00

0,00

217 108,90

132 456,01

349 564,91

3 327 421,91

způsobilé

0,00

1 750 000,00

600 000,00

357 142,85

2 707 142,85

0,00

217 108,90

132 456,01

349 564,91

3 056 707,76

k proplacení

0,00

1 400 000,00

300 000,00

250 000,00

1 950 000,00

0,00

217 108,90

132 456,01

349 564,91

2 299 564,91

2011

celkové

1 045 000,00

0,00

0,00

481 205,32

1 526 205,32

70 000,00

250 000,00

147 093,20

397 093,20

1 993 298,52

způsobilé

950 000,00

0,00

0,00

437 459,39

3 342 179,39

70 000,00

250 000,00

147 093,20

397 093,20

3 809 272,59

k proplacení

475 000,00

0,00

0,00

336 507,22

811 507,22

70 000,00

250 000,00

147 093,20

397 093,20

1 278 600,42

2012

celkové

0,00

2 150 192,00

1 540 000,00

392 857,00

4 083 049,00

100 000,00

220 000,00

127 277,01

347 277,01

4 530 326,01

způsobilé

0,00

1 954 720,00

1 400 000,00

357 142,85

3 711 862,85

100 000,00

220 000,00

127 277,01

347 277,01

4 159 139,86

k proplacení

0,00

1 563 776,00

700 000,00

250 000,00

2 513 776,00

100 000,00

220 000,00

127 277,01

347 277,01

2 961 053,01

2013

celkové

781 000,00

1 925 000,00

1 100 000,00

785 714,00

4 591 714,00

41 908,00

220 000,00

122 821,19

342 821,19

4976 443,19

způsobilé

710 000,00

1 750 000,00

1 000 000,00

714 285,70

4 174 285,70

41 908,00

220 000,00

122 821,19

342 821,19

4559 014,89

k proplacení

355 000,00

1 400 000,00

500 000,00

500 000,00

2 755 000,00

41 908,00

220 000,00

122 821,19

342 821,19

3139 729,19

2014

celkové

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

121 774,94

341 774,94

330 000,00

způsobilé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

121 774,94

341 774,94

330 000,00

k proplacení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

121 774,94

341 774,94

330 000,00

2015

celkové

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 924,98

0,00

113 924,98

100 000,00

způsobilé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 924,98

0,00

113 924,98

100 000,00

k proplacení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 924,98

0,00

113 924,98

100 000,00

Celkem celkové

1 826 000,00

6 000 192,00

2 200 000,00

2 307 783,19

13 433 975,19

211 908,00

1 400 000,00

1 347 459,34

 700 984,66

2 048 444,00

Celkem způsobilé

1 660 000,00

5 454 720,00

3 000 000,00

2 103 103,36

12 217 823,36

211 908,00

1 400 000,00

1 347 459,34

  700 984,66

2 048 444,00

Celkem k proplacení

830 000,00

4 363 776,00

1 500 000,00

1 500 000,00

8 193 776,00

211 908,00

1 400 000,00

1 347 459,34

  700 984,66

2 048 444,0

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi