PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Poslání a vize

Informacje ogólne

Vize Říše dinosaurů:
Je to dobré místo pro život a ekonomický rozvoj. Obce mají svůj charakter, zajímavosti, místní produkty, jsou estetické.
Obyvatelé pečují o tradice a místní dědictví. Lidé jsou pohostinní, integrovaní, aktivní, podnikaví, vstřícní vůči turistům.
Je to oblast s rozvinutou turistikou, se specifickými turistickými zajímavostmi a produkty (Jurapark, vodácká trasa, hutnická trasa), s rozvinutými stravovacími a ubytovacími kapacitami a dobrou dopravní a technickou infrastrukturou.


Poslání Říše dinosaurů:
Sdružení Říše dinosaurů vyvíjí činnost ve prospěch místní veřejné aktivity se zachováním zásad udržitelného rozvoje.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi