PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zajímavosti Říše dinosaurů - Pravidelné akce

Informacje ogólne

 

Vodění medvěda, Babský bál, Pohřbívání basy (leden, únor)

Soutěže v malování kraslic

Festival Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielcze (duben)

Sraz Po stopách starého hutnictví (květen)

Svatojánská noc (červen)

Polská setkání uměleckých souborů národnostních a etnických menšin Zdroj v Dobrodzieni (červen)

Malířské a sochařské umělecké plenéry v Uroczysku v lokalitě Dylaki (srpen)

Neckyáda  - Turawská jezera (srpen)

Slavnosti: Hasičská, Spolu po staletí, Pod šumícími duby

Dny Zębowic, Dny města Zawadzkie, Dny Dobrodzieni, Dny Ozimku

Rybářské závody

Sjíždění Malé Pěny na kajacích (červen – září)

Obecní dožínky (září)

Slezská literární zábava v Zębowicích (říjen)

Soutěž ve slezštině – Slezské klábosení (Śląskie Beranie) v Żędowicích

Sportovní akce v  Kolonowském, Zawadzkém, Turawě

Závody koňských stříkaček v Szemrowicích

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi