PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zajímavosti Říše dinosaurů - Sjíždění vody

Informacje ogólne

Malá Pěna, které se stále častěji říká Opolská Amazonka, je malebná řeka protínající oblast MAS Říše dinosaurů. Je to tok většinou neregulovaný, který si zachoval spoustu svých původních vlastností. Vysoké břehy s houštinami, četné meandry a přírodní překážky v podobě větví, spadaných stromů a kamenů, to vše je pro vodáky opravdovou atrakcí při sjíždění řeky. Zkušení vodáci tvrdí, že Malá Pěna má jisté vlastnosti horské řeky, což je opravdu nezvyklé v oblasti jako je Opolská rovina.


Sjíždění Opolské Amazonky se těší čím dál větší oblibě již asi 10 let, kdy se v důsledku silných ekologických tlaků řeka Malá Pěna vyčistila. Od té doby se v okolí řeky rozvíjí turistická infrastruktura. Agroturistická hospodářství a soukromí podnikatelé do své nabídky zařadili půjčování kajaků; vznikly dohodnuté úseky sjíždění a přirozená místa překonávání překážek. Obce Kolonowskie, Zawadzkie a Ozimek uskutečnily společný projekt, který předpokládal zřízení opravdových vodáckých základen a přeprav.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi