PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zajímavosti Říše dinosaurů - Turawská jezera

Informacje ogólne

Turawská jezera: Velké, Střední, Malé a Stříbrné plus četné zatopené lomy a rybníky. Velké jezero je přehrada vybudovaná na dolním toku Malé Pěny v letech 1933-1938. Je to retenční nádrž s rozlohou 22 km² a kapacitou přes 100 mil. m3. K její stavbě a ke zpevnění břehů se používaly místní suroviny, následkem čehož vzniklo Stříbrné, Střední a Malé jezero.

 

Vzhledem k velké rozmanitosti prostředí jsou tyto vodní plochy bohaté na zajímavé rostlinstvo a na vzácné chráněné druhy rostlin i živočichů. Ve vodách turawských vodních nádrží se vyskytuje řada druhů ryb. K nejčastějším patří plotice, cejn, candát, okoun a kapr. Turawská jezera jsou hnízdištěm mnoha zajímavých ptačích druhů jako například rybák bahenní, konipas citrónový, vodouš rudonohý, bekasina otavní, bukáček malý, lžičák pestrý a čírka modrá. Vodní nádrž představuje také významné místo odpočinku a doplnění potravy pro stěhovavé ptáky. Vzhledem k tomu byla uznána za stanoviště vodního ptactva evropského významu. V létě lze ve vodách Stříbrného jezera spatřit také sladkovodní medúzy.

 

Menší nádrže, Střední a Stříbrné, jsou v létě intenzivně využívány milovníky koupání. Velká přehrada je rezervována pro jachting a rybáře kvůli rozmnožení vodních řas.

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi