PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Förderbereiche: Ausgabenplanung 2009-2013

Informacje ogólne

Maßnahme

2009

2010

2011

Quar-tal

vorgesehene Anzahl von Projekten

Förder-mittel in PLN

Quar-tal

vorgesehene Anzahl von Projekten

Förder-mittel in PLN

Quar-tal

vorgesehene Anzahl von Projekten

Förder-mittel in PLN

Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten

IV.

3

155.000

 

0

0

III.

6

320.000

Gründung und Entwicklung von Kleinstunternehmen

 

0

0

III.

5

500.000

 

0

0

Dorferneuerung

 

0

0

II.

7

1.400.000

II.

7

1.563.776

Kleinprojekte

IV.

12

250.000

I.

13

250.000

I.

12

250.000

Insg.

 

15

405.000

 

25

2.150.000

 

25

2.133.776

 

Maßnahme

2012

2013

Quar-tal

vorgesehene Anzahl von Projekten

Förder-mittel in PLN

Quartal

vorgesehene Anzahl von Projekten

Fördermittel in PLN

Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten

 

0

0

III.

7

355.000

Gründung und Entwicklung von Kleinstunternehmen

III.

5

500.000

III.

5

500.000

Dorferneuerung

 

0

0

II.

7

1.400.000

Kleinprojekte

I.

13

250.000

I. und IV.

25

500.000

Insg.

 

18

750.000

 

44

2.755.000

Autor: Administrator
Utworzono: 2011-12-18
Zmodyfikowano: 2011-12-18

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi