PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Lokale Aktionsgruppe - Gremien und Ansprechpartner der LAG

Informacje ogólne

Vorstand:
Anna Golec – Vorsitzende (Geschäftsführerin)
Karina Mrozek –Stellvertretende Vorsitzende
Andrzej Staś – Schriftführer
Lidia Schroll – Schatzmeisterin
Krzysztof Koźlik – Mitglied
Grzegorz Hajduk – Mitglied
Krystyna Bajserowicz-Spałek – Mitglied


Revisionskommission:
Werner Klimek – Vorsitzender
Beata Kubiciel – Mitglied
Adelajda Ebisz – Mitglied


Bewertungskommission:
1. Iwona Frasek–Vorsitzende
2. Ewelina Kurek
3. Konrad Wacławczyk
4. Joachim Wloczyk
5. Barbara Durkalec
6. Marek Witek
7. Janina Urbanczyk
8. Teresa Warzecha
9. Iwona Wajrach
10. Beata Kupka
11. Helena Rogacka
12. Mieczysław Orgacki
13. Róża Koźlik
14. Waldemar Czaja
15. Waldemar Kampa
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2011-12-18
Zmodyfikowano: 2011-12-18

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi