PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Projekte - Dorfernneuerung

Informacje ogólne

Gemeinde Zębowice

Modernisierung der Dorfbegegnungsstätte Knieja:  Aus- und Umbau eines Gebäudeteils im Parterre

Zębowice

Gemeinde Ozimek

Umbau des bestehenden Handelsgebäudes und Einrichtung einer Dorfbibliothek einschl. Begegnungsräume für die Einwohner des Amtes Grodziec

Ozimek

Gemeinde Dobrodzień

Verbesserung von Ästhetik und Funktionalität des städtischen Stadions einschl. Instandsetzung der Stadiontribüne in Dobrodzień

Dobrodzień

Gemeinde Kolonowskie

Umbau und Modernisierung der Umkleideräume des SportvereinsStaniszczeWielkie

StaniszczeWielkie

Autor: Administrator
Utworzono: 2011-12-18
Zmodyfikowano: 2011-12-18

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi