PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Regionale Gerichte

Informacje ogólne

Nudelsuppe oder Einlaufsuppe,
Roulade mit Blaukraut und schlesischen Klößen,
Schlesischer Streuselkuchen mit Quark-, Mohn-, Apfelfüllung oder trocken,
Typische Suppen: Hanfsamen-, Fisch-, Erbsen- oderPilzsuppe,
Trockenobst-Kompott,
mołcka – eine typische Süßspeise, die an Heilig Abend gereicht wird,
makówka – schlesische Mohnklöße, ebenfalls typische Süßspeise, die an Heilig Abend gereicht wird,
Leichte Zitronencreme
Berliner,
Liebesschleifen – Schmalzgebäck,
Schlesischer Kartoffelsalat,
Brotsuppe,
Sauerteigsuppe,
Grützwurst, schlesische Semmelwurst, Leberwurst, Presswurst,
Schmorkäse mit Kümmel, Knoblauch oder pur,
Eintopf,
Pantschkraut mit Schweinerippchen,
Buttermilchsuppe.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2011-12-19
Zmodyfikowano: 2011-12-19

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi