PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Unsere Mitglider - Natürliche Personen

Informacje ogólne
 1. Anna Golec
 2. Karina Mrozek
 3. Marek Witek
 4. Krzysztof Barwieniec
 5. Ewelina Kurek
 6. Iwona Frasek
 7. Grażyna Pytel
 8. Jan Wajrach
 9. Stefan Bloszczyk
 10. Piotr Szubert
 11. Beata Bartecka
 12. Tomasz Juros
 13. Jan Spałek
 14. Jarosław Sobieraj
 15. Adelajda Marzec
 16. Róża Wieczorek
 17. Lidia Fronia
 18. Waldemar Skrzypczyk
 19. Tomasz Ganczarek
 20. Anna Szaton
 21. Gabriela Jasiniak
 22. Justyna Jaguś
 23. Daniel Garcorz
 24. Rajmund Lichota
Autor: Administrator
Utworzono: 2011-12-19
Zmodyfikowano: 2011-12-19

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi