PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Unsere Mitglider - Öffentlicher Sektor

Informacje ogólne

Chrząstowice (Chronstau) sowie die Ämter bzw. Ortsteile:
Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Lędziny, Niwki, Suchy Bór

Dobrodzień (Guttentag) sowie die Ämter bzw. Ortsteile:
Błachów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara - Bąki, Obudowa, Główczyce,Gosławice, Klekotna, Rędzina, Kocury - Malichów, Kolejka, Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce, Myślina - Turza, Dąbrowica, Pietraszów, Liszczok, Pludry, Rzędowice, Bzionków, Szemrowice, Warłów

Kolonowskie (Colonnowska) sowie die Ämter bzw. Ortsteile:
Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie

Ozimek (Malapane) sowie dieÄmterbzw. Ortsteile:
Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia, Schodnia Nowa, Szczedrzyk

Turawa sowie die Ämter bzw. Ortsteile:
Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec, Rzędów, Turawa, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada

Zawadzkie (Zawadzki) sowie die Ämter bzw. Ortsteile:
Żędowice, Kielcza

Zębowice (Zembowitz) sowie die Ämter bzw. Ortsteile:
Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Osiecko, Poczołków, Prusków, Radawie, Siedliska, Zębowice
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2011-12-19
Zmodyfikowano: 2011-12-19

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi