PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Unsere Mitglider - Vereine und Verbände

Informacje ogólne

Krzysztof Koźlik, FreundeskreisKrasiejów

Andrzej Staś, Stiftung „Land der Dinosaurier“
Janina Urbańczyk, DorferneuerungsvereinSpórok
Joachim Wloczyk, Dorferneuerungsverein Szemrowice
Beata Kupka, Freundeskreis Bierdzany
Barbara Musioł, Dorferneuerungsverein StaniszczeMałe
Sylwia Niwergol, Kolping-FamilieinStaniszczeWielkie e.V.
Krzysztof Kleszcz, „UnserGrodziec“ e.V.
Anna Grzebińska, DorferneuerungsvereinKocuryundMalichów „BrzozowaDolina” [Im Tal der Birken]
Maksymilian Sklorz, St.Liborius e.V.
Karina Wróbel, Dorferneuerungsverein Chobie
Zbigniew Sworeń, Karate-Club „NIDAN“
Ewa Wildau, Freundeskreis Rzędów
Kamil Smykała, SportvereinStaniszczeWielkie
Zbigniew Stańczak, FreundeskreisNiwek
ElżbietaTarczewska, „WincentyausKielcz” e.V.
Ewa Pietras, Förderverein „PrzyjaznaSzkoła“ [Freundliche Schule]
Marek Elis, Freiwillige FeuerwehrSchodnia
Henryk Tarkowski, „Zukunft vonChrząstowice“ e.V.
Lidia Kontny, Regionaler KommunalverbandDobrodzień-Zębowice
Gerard Lempa, Dorferneuerungsverein Gosławice, Główczyce, Zwóz
Czaja Krystyna, Dorferneuerungsverein KadłubWolny
Tadeusz Matula, Lokale Integration im Oppelner Land e.V.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2011-12-19
Zmodyfikowano: 2011-12-19

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi