PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Attractions in “Kraina Dinozaurów” - Canoeing

Informacje ogólne

 

Mała Panew, more often called "Opole Amazon" is a scenic river, crossing its band on LAG “Kraina Dinozaurów” area. This is a largely unregulated watercourse, which has retained much of its original features. Densely overgrown, high banks, numerous meanders and natural obstacles such as: fallen tree branches and rocks - all of these obstacles to navigate are real attractions for users of the organized rallies. Experienced canoeist say that Mała Panew has some characteristics of the river trail, which is a real sensation in areas such as Opole Plain.
 

Canoeing rallies on the "Opole Amazon" has enjoyed increasing popularity since about 10 years, when as a result of ecologist strong pressures Mała Panew was cleaned. Since then, the tourism infrastructure has been developing around the river. Farms and private businesses put in their offer rental canoes, formed sections of conventional and natural runoff of overcoming obstacles. Communes: Kolonowskie, Ozimek and Zawadzkie have carried out a joint project, which started construction of a languishing canoe and places worth its salt.

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-03
Zmodyfikowano: 2012-01-03

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi