PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Attractions in “Kraina Dinozaurów” - Local customs in Land of Dinosaurs

Informacje ogólne

Wodzenie Niedźwiedzia (Walking the bear)
Babski Comber
Bassbegraben (The burial of the bass)
The drowning of marzanna (a straw figure representing winter) and bosk
Maibaum -
 Midsummer Night-
 Easter Traditions
   Decorating Easter eggs
   Good Friday
   Holy Saturday
   Easter Sunday
   Easter Monday - śmigus – dyngus (
Wet Easter Monday (Dyngus Day traditionally a day boys try to drench girls with squirt guns, buckets of water, and much more).
Polterabend (a wedding custom in which on the night before the wedding the guests break porcelain to bring luck to the couple's marriage)
Stripping feathers
Harvest Festival, harvest crown, harvest processions
Silesian dialect

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-03
Zmodyfikowano: 2012-01-03

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi