PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Attractions in “Kraina Dinozaurów” - Periodic Events

Informacje ogólne

Wodzenie niedźwiedzia (“Walking the bear”- this is an old carnival custom still cultivated in Silesian villages. The bear figure symbolizes evil, which has to be annihilated so as to make it possible for good to prevail), Babski comber (meeting only for women), Pogrzebanie basa (“The burial of the bass”- this traditional “burial” of musical instruments is the sign of Lenten silencing. It is the symbolical end of the joyful carnival season) (January, February)
Easter egg contest
Gaude Mater Polonia Vincent of  Kielcza Festival (April)
Traces of Old Metallurgy Rally (May)
Midsummer Night (June)
National Meeting of Artistic Groups and Ethnic Minorities "Źródło" in Dobrodzień (June)
Painting and sculpture artistic plan-air  in "Uroczysko", Dylaki (August)
Swimming on anything-Turawa Lake (August)
Fire Festival, All through the ages Festival, Under rustle oaks Festival
The Days of Zębowice, The Days of  Zawadzkie,The  Days of Dobrodzień, The Days of  Ozimek
Fishing competitions
Canoeing rally on the river Mała Panew (June - September)
Rural and municipal harvest festivals (September)
Silesian Literary Feast in  Zębowice (October)
Silesian Dialect Competition – “Śląskie Beranie” in Żędowice
Sports events in Kolonowskie, Zawadzkie, Turawa
Horses fire- hose competition in Szemrowice

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-03
Zmodyfikowano: 2012-01-03

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi