PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Attractions in “Kraina Dinozaurów” - Regional dishes from Land of Dinosaurs

Informacje ogólne

• chicken soup with noodles or egg drop soup,
• roulade with red cabbage (blaukraut) and Silesian dumplings,
• Silesian kołocz (yeast cake with crumble and stuffing with cheese, poppy seeds, apple or dry),
• siemioniotka (a Silesian soup made of hemp seed),fish soup, pea soup, mushroom soup,
• compote of dried fruits,
• mołcka - Silesian Christmas Eve dish,
• makówka - Silesian Christmas Eve dish,
• szpajza - dessert with eggs,
• kreplah – doughnut,
• faworki- pastry straws,
• kartoffelsalat (szałołt in some localities) - potatoes with vegetables salad - dish, which must be on any party,
• wodzionka (Brotzupa) or germuka - soup with bread,
• żur - sour barley soup,
• krupnioki, zymloki,((a kind of sausage with ground bread),Leberwurst, presswurst - traditional products from pig- slaughter,
• fried cheese (szmorkejza, szmora) - white cheese, put aside for a few days to acquire the characteristic sharp flavor and tacky consistency, fried with cumin, garlic or
  unflavoured,
• eintopf - a thick soup, with vegetables and meat,
• pańćkraut with ribs - potato and cabbage mass, served with boiled ribs.
• polywka- pottage

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-03
Zmodyfikowano: 2012-01-03

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi