PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Balance of operations and means

Informacje ogólne

Population of  “Kraina Dinozaurów”

70 636 [GUS(Central Statistical Office of Poland) December 2006]

 

 

Sum

Number of projects

Value of the aid

 

LDS ventures  (Axis 3) – different beneficiaries

R

 

 

 

830 000,00

8

100 000,00

 

      P

1 500 000,00

5

300 000,00

 

O

4 363 776,00

9

500 000,00

 

M

1 500 000,00

60

25 000,00

 

Total implementation

8 193 776,00

 

 

Implementationof  cooperation projects

211 908,00

1

 

Functioning of LAG (Axis 4) – beneficiary: LAG

Skills and activations

2 048 444,00

648 444,00

10

50 000,00

 

office (up to 15%)

1 400 000,00

 

 

 

TOTAL

 

10 454 128,00

 

Number of operations:

93

 

                 

R- Diversification into non-agricultural activities
P –Creation and development of micro- enterprises
O – Village renewal
M – Small projects

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-03
Zmodyfikowano: 2012-01-03

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi