PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

General information

Informacje ogólne

No.

Specification

2009

2010

2011

2012

2013

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

Operations which meet conditions for

granting aid for the actions :

Diversification into non-agricultural activities

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

x

-

-

-

x

-

 

 

2.

Creation and development of microenterprises

 

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

 

 

3.

 

Villagerenewaland development

 

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

-

 

 

4.

 

Small projects

 

-

-

-

x

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

-

x

-

-

x

 

Budget of LAG “Kraina Dinozaurów” for 2008-2015

Yearsof realisationLDS

 

4.1/413 Implementation of the Local Development Strategy

 

Functioning of LAG, including:

 

 

Operations which meet conditions for
granting aid for the actions :

 

Total 4.1/413

 

 

 

Total 4.31

 

Costs

4.1/413 – Diversification into non-agricultural activities

4.1/413 –Village renewal and development

4.1/413 –Creation and development of micro- enterprises

 4.1/413 – Small projects

4.21 – Cooperationprojects

4.31 –

LAG’s current expenses

4.31-Skills acquisition, Activation

Total actions

2008-2009

full

0,00

0,00

0,00

237 894,75

237 894,75

0,00

106425,46

49 562,31

155 987,77

393 882,52

eligible

0,00

0,00

0,00

216 267,96

216 267,96

0,00

106425,46

49 562,31

155 987,77

372 255,73

for reimbursement

0,00

0,00

0,00

151 387,57

151 387,57

0,00

106425,46

49 562,31

155 987,77

307 375,34

2010

full

0,00

883 060,75

660 000,00

344 675,85

1 887 736,60

0,00

192 391,48

103 013,46

295 404,94

2 183 141,54

eligible

0,00

802 782,50

600 000,00

313 341,69

1 716 124,19

0,00

192 391,48

103 013,46

295 404,94

2 011 529,13

for reimbursement

0,00

642 226,00

300 000,00

219 339,18

1 161 565,18

0,00

192 391,48

103 013,46

295 404,94

1 456 970,12

2011

full

111 318,90

0,00

0,00

528 797,06

640 115,96

0,00

210 641,78

145 741,86

356 383,64

996 499,60

eligible

101 199,00

0,00

0,00

480 724,60

581 923,60

0,00

210 641,78

145 741,86

356 383,64

938 307,24

for reimbursement

50 599,50

0,00

0,00

336 507,22

387 106,72

0,00

210 641,78

145 741,86

356 383,64

743 490,36

2012

full

933 681,10

3 192 131,25

1 540 000,00

460 060,91

6 125 873,26

170000,00

220000,00

127 277,01

347 277,01

6 643 150,27

eligible

848 801,00

2 901 937,50

1 400 000,00

418 237,19

5 568 975,69

170000,00

220000,00

127 277,01

347 277,01

6 086 252,70

for reimbursement

424 400,50

2 321 550,00

700 000,00

292 766,03

3 738 716,53

170000,00

220000,00

127 277,01

347 277,01

4 255 993,54

2013

full

781 000,00

1 925 000,00

1 100 000,00

785 714,27

4 591 714,27

41908,00

336 616,30

101 074,42

437  690,72

5 071 312,99

eligible

710 000,00

1 750 000,00

1 000 000,00

714 285,70

4 174 285,70

41908,00

336 616,30

101 074,42

437 690,72

4 653 884,42

for reimbursement

355 000,00

1 400 000,00

500 000,00

500 000,00

2 755 000,00

41908,00

336 616,30

101 074,42

437 690,72

3 234 598,72

2014

full

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

121 774,94

341 774,94

341 774,94

eligible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

121 774,94

341 774,94

341 774,94

for reimbursement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

121 774,94

341 774,94

341 774,94

2015

full

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 924,98

0,00

113 924,98

113 924,98

eligible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 924,98

0,00

113 924,98

113 924,98

for reimbursement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 924,98

0,00

113 924,98

113 924,98

Total: full costs

1 826 000,00

6 000 192,00

3 300 000,00

2 357 142,84

13 483 334,84

211 908,00

1 400 000,00

648 444,00

2 048 444,00

15 743 686,84

Total: eligible costs

1 660 000,00

5 454 720,00

3 000 000,00

2 142 857,14

12 257 577,14

211 908,00

1 400 000,00

648 444,00

2 048 444,00

14 517 929,14

Total: costs for reimbursement

830 000,00

4 363 776,00

1 500 000,00

1 500 000,00

8 193 776,00

211 908,00

1 400 000,00

648 444,00

2 048 444,00

10 454 128,00

Note: Sum of operating costs during the implementation of the strategy constitutes of no more than 15% of all public expenditure incurred in implementing LDS

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-03
Zmodyfikowano: 2012-01-03

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi