PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Skorzystaj z wiedzy Lokalnych Przewodników Turystycznych! (2021-04-14)
 2. Aplikacja mobilna (2021-04-13)
 3. Produkty lokalne (2021-04-08)
 4. Noc Muzeów 2021 (2021-04-08)
 5. Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne oraz przygotowanie merytoryczne publikacji (2021-04-06)
 6. Informacje dla NGO (2021-03-16)
 7. Informacja o podpisaniu umów z grantobiorcami na projekt pn. "Sport i zabawa w Krainie Dinozaurów” (2021-03-16)
 8. Informacja o podpisaniu umowy na projekt grantowy pt. (2021-03-09)
 9. LGD nowym Ośrodkiem Działaj Lokalnie (2021-03-08)
 10. Informacja o zamierze realizacji operacji własnej (2021-03-05)
 11. Notatka w warsztatu refleksyjnego (2021-03-01)
 12. Spotkanie informacyjne dot. szkoleń dofinansowanych z BUR (2021-02-24)
 13. UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI WARSZTATU REFLEKSYJNEGO (2021-02-16)
 14. Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r. (2021-02-11)
 15. Walne Zebranie Członków LGD "Kraina Dinozaurów" (2021-02-02)
 16. Warsztat Refleksyjny dt. realizacji Lokalnej strategii Rozwoju (2021-02-02)
 17. Informacja o wynikach naborów: 1/2021 i 2/2021 (2021-01-26)
 18. Informacja o posiedzeniu Rady LGD (2021-01-11)
 19. Kulinarna przygoda rowerowa (2021-01-05)
 20. Bogactwo Lasów (2021-01-05)
 21. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w LGD Kraina Dinozaurów (2020-12-28)
 22. Nieczynne biuro (2020-12-22)
 23. Karpiowy odcinek kulinarny - Karp pieczony w grzybach (2020-12-15)
 24. Szkolenie online przed naborem wniosków (2020-12-09)
 25. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 (2020-12-03)
 26. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 (2020-12-03)
 27. Projekty współpracy nagrodzone! (2020-12-02)
 28. "Opolskie aktywnie i smacznie" (2020-11-30)
 29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (2020-11-26)
 30. Lokalni Przewodnicy Turystyczni (2020-11-09)
 31. Programy szkoleń w ramach projektu pt. "Lokalni Przewodnicy Turystyczni w Krainie Dinozaurów" (2020-11-09)
 32. Film promocyjno – informacyjny „Bogactwo lasów” (2020-10-28)
 33. Protokoły z Posiedzeń Rady LGD - nabór 3/2020 (2020-10-19)
 34. Lista rankingowa z naboru 3/2020 (2020-10-16)
 35. Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów” (2020-10-09)
 36. „Tak po naszymu – śląskie pieśni i piosenki z terenu Krainy Dinozaurów’’ (2020-10-08)
 37. Posiedzenie Rady LGD w ramach naboru nr 3/2020 (2020-10-02)
 38. Notatka dot. Spotkania podsumowującego bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie. (2020-09-30)
 39. Informacja o wynikach naboru nr 2/2020 (2020-09-14)
 40. Lista rankingowa z naboru 2/2020 (2020-09-10)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi