PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. IV OGÓLNOPOLSKI MARSZ NORDIC WALKING (2019-09-17)
 2. Informacja o szkoleniu przed naborami (2019-09-16)
 3. Konkurs "Społecznik Roku" (2019-09-16)
 4. Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” zwraca się z prośbą o wycenę i przesłanie ofert na opracowanie graficzne, skład i druk publikacji podsumowującej dwie edycje konkursu „Moja wieś, moje miejsce” (2019-09-16)
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019 (2019-09-13)
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019 (2019-09-13)
 7. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2019 (2019-09-13)
 8. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019 (2019-09-13)
 9. Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi noclegowo - gastronomicznej (2019-09-13)
 10. Notatka z wyboru oferty na: Opracowanie programu komputerowego księgowo-rachunkowego dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej. (2019-09-11)
 11. Relacja z czwartego etapu projektu ,,Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy’’ (2019-09-10)
 12. Informacja o wynikach naboru nr 8/2019 (2019-09-09)
 13. Lista rankingowa do naboru nr 8/2019 (2019-09-05)
 14. Informacja o wyborze oferty na prowadzenie szkoleń oraz konsultacji (2019-09-03)
 15. Mobilny Punkt Informacyjny (2019-09-02)
 16. Zapraszamy na szkolenie dotyczące realizacji projektów oraz składania wniosków o płatność (2019-08-27)
 17. Informacja o Posiedzeniu Rady LGD (2019-08-26)
 18. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia LGD "Kraina Dinozaurów" dot. opracowania programu komputerowego księgowo-rachunkowego dla organizacji pozarządowych (2019-08-22)
 19. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" dot. opracowania programu komputerowego księgowo-rachunkowego dla organizacji pozarządowych (2019-08-22)
 20. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozurów” dot. przeprowadzenia szkoleń i konsultacji (2019-08-20)
 21. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu: Nowoczesne i zorganizowane podmioty społeczne obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. (2019-08-20)
 22. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozurów” zaprasza do składania ofert dot. pobytu grupy szkoleniowej. (2019-08-20)
 23. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozurów” dot. przeprowadzenia szkoleń i konsultacji (2019-08-20)
 24. Spotkania terenowe w JuraParku w Krasiejowie (2019-08-19)
 25. Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.08.2019 r. (2019-08-19)
 26. Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.08.2019 r. (2019-08-19)
 27. Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.08.2019 r. (2019-08-19)
 28. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozurów” dot. pobytu grupy szkoleniowej (2019-08-19)
 29. Relacja z trzeciego etapu projektu ,,Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy’’ (2019-08-14)
 30. Przyjazd zagranicznych gości (2019-08-08)
 31. Informacja o podpisaniu umów z grantobiorcami na projekt pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów” (2019-07-31)
 32. Notatka z wyboru oferty na przeprowadzenie doradztwa z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-07-30)
 33. Informacja o doradztwie z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-07-30)
 34. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PRODUKT REGIONALNY „DOBRE BO LOKALNE” (2019-07-25)
 35. Debata Samorządowa w Radio Doxa (2019-07-25)
 36. konkurs aktywne wakacje z LGD "Kraina Dinozaurów" i Tygodnikiem Ziemi Opolskiej (2019-07-22)
 37. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zaprasza do udziału w warsztatach oraz seansie filmowym! (2019-07-22)
 38. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej w zakresie wypełniania biznesplanu (2019-07-17)
 39. Szkolenie przed naborem wniosków (2019-07-17)
 40. Relacja z drugiego etapu projektu ,,Rowerem aleja Opolskich Gwiazd Europy’’ (2019-07-16)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi