PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 10.04.2019r na wykonanie widokówek (2019-05-23)
 2. Prośba o składanie ofert na wykonanie usługi - zorganizowanie spływu kajakowego rzeką Mała Panew (2019-05-16)
 3. Notatka z wyboru oferty na wykonanie widokówek (2019-05-16)
 4. Notatka z wyboru oferty na zaprojektowanie i wykonanie dwóch murali (2019-05-16)
 5. Szkolenie przed naborem wniosków (2019-05-16)
 6. Warsztaty Od dziedzictwa do bogactwa (2019-05-15)
 7. Piknik z Funduszami Europejskimi (2019-05-14)
 8. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 (2019-05-10)
 9. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 (2019-05-10)
 10. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019 (2019-05-10)
 11. Festyn charytatywny dla Lenki i Piotra (2019-05-09)
 12. Mobilny Punkt Informacyjny (2019-05-06)
 13. Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy (2019-04-30)
 14. Nowoczesne i zorganizowane podmioty społeczne obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów’ (2019-04-30)
 15. Biegi przełajowe o Puchar STOCZKA 2019 (2019-04-26)
 16. Spotkania w dolinie - Maszyny Parowe z Królewskiej Huty w Małapanew w Ozimku (2019-04-24)
 17. Moralność Pani Dulskiej (2019-04-24)
 18. Wyniki w ramach naboru nr 4/2019 (2019-04-19)
 19. Informacja o ilości złożonych wniosków w naborze nr 4/2019 (2019-04-18)
 20. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w LGD Kraina Dinozaurów (2019-04-18)
 21. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.03.2019r. na opracowanie i udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej dla kajakarzy spływających doliną Małej Panwi (2019-04-12)
 22. Zapytanie ofertowe na opracowanie i udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej dla kajakarzy spływających doliną Małej Panwi (2019-04-12)
 23. Zapraszamy do udziału w targach (2019-04-12)
 24. Prośba o wycenę i przesłanie ofert na zaprojektowanie i wykonanie dwóch murali (2019-04-12)
 25. Prośba o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie widokówek (2019-04-10)
 26. Nasze dalekie podróże - Australia i Nowa Zelandia (2019-04-09)
 27. Informacja o Posiedzeniu Rady (2019-04-09)
 28. Zaproszenie do udziału w 3-dniowych warsztatach wyjazdowych (2019-04-08)
 29. Cykl szkoleń rękodzielników, twórców i rzemieślników artystycznych (2019-04-02)
 30. Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) - największe wydarzenie dla projektów europejskich w Polsce (2019-03-28)
 31. Zapytanie ofertowe (2019-03-27)
 32. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.03.2019 roku (2019-03-27)
 33. Informacja o wynikach naboru 3/2019 (2019-03-25)
 34. Informacja w sprawie doradztwa z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-03-18)
 35. Notatka z wyboru oferty na przeprowadzenie doradztwa z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-03-15)
 36. Doradztwo z zakresu wypełniania biznesplanu (2019-03-15)
 37. Posiedzenie Rady LGD (2019-03-14)
 38. Spotkanie informacyjne (2019-03-14)
 39. Notatka dotycząca udziału w Targach turystycznych (2019-03-07)
 40. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie wypełniania biznesplanów (2019-03-06)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi