PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Rajd Rowerowy - Ściezkami Doliny Małej Panwi (2022-10-04)
 2. Mobilny Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (2022-10-03)
 3. Ewaluacja zewnętrzna (2022-09-28)
 4. Posiedzenie zespołu ds. opracowania LSR (2022-09-26)
 5. Zapraszamy na Konferencję Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów (2022-09-20)
 6. Święto Mostu i Żeliwa 2022 (2022-09-13)
 7. Wyjazd studyjnym LGD KD (2022-09-12)
 8. Wyzwanie 2022 Rajd Przygodowy (2022-09-06)
 9. Wyniki w konkursie Aktywne Sołectwo (2022-09-05)
 10. Z wizytą u czeskiego partnera - MAS Rýmařovsko (2022-09-05)
 11. Mobilny Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich (2022-09-02)
 12. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe zaprasza! (2022-09-02)
 13. Spływ kajakowy za nami! (2022-09-02)
 14. Konkurs „Opowiedz…” (2022-08-24)
 15. Zapraszamy serdecznie (2022-08-18)
 16. Zapraszamy serdecznie (2022-08-17)
 17. Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kraina Dinozaurów 2023-2027 (2022-08-12)
 18. Konsultacje dokumentów dot. budowania LSR (2022-08-12)
 19. Zapraszamy serdecznie (2022-08-11)
 20. Będzie się działo (2022-08-09)
 21. Karta wstępu do Jura Parku w Krasiejowie dla mieszkańców Krainy Dinozaurów (2022-08-03)
 22. Działaj Lokalnie w Krainie Dinozaurów 2022 (2022-08-02)
 23. Zapraszamy do konkursu pn. Dywan kwietny – mój obraz lokalnej tradycji. (2022-07-20)
 24. Konsultacje społeczne dotyczące konieczności wprowadzenia zmian procedurach i kryteriach wyboru projektów grantowych oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju (2022-07-15)
 25. Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kraina Dinozaurów 2023-2027 (2022-07-14)
 26. Promocja Krainy Dinozaurów podczas Mistrzostw Świata Katamaranów w Turawie (2022-07-11)
 27. Zespół ds. opracowania LSR (2022-07-08)
 28. Odwiedż nasze stoisko promocyjno - informacyjne (2022-07-06)
 29. zapraszamy (2022-07-05)
 30. Znajdź z nami nową pracę, znajdź wolontariusza (2022-07-05)
 31. Zapraszamy serdecznie (2022-07-04)
 32. Spotkanie trzeciego sektora (NGO) (2022-07-01)
 33. Spotkanie dot. analizy potrzeb rozwojowych i potencjału naszego obszaru (2022-06-30)
 34. Przyjdź na spotkanie dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2023- 2027 (2022-06-30)
 35. Zapraszamy na XII Fire Truck Show czyli Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych 2022. (2022-06-30)
 36. KONKURS AKTYWNE SOŁECTWO KRAINY DINOZAURÓW (2022-06-23)
 37. Zapraszamy serdecznie (2022-06-22)
 38. Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów (2022-06-22)
 39. Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów (2022-06-22)
 40. Co było i może być – projekt współpracy polsko- czeskiej (2022-06-21)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi