PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ankiety

Informacje ogólne | Pliki do pobrania
Prośba o wypełnienie ankiety
Zwracamy się do Państwa - mieszkańców obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów'' o wypełnienie ankiety, która jest dla nas bardzo ważny badaniem.
 
Link do ankiety:
https://www.survio.com/survey/d/Q0V7T8U9M5P0O4G7O

 


 

Szanowni Państwo,
Prosimy o wypełnienie krótkich ankiet i podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami.
Pomoże nam to ocenić jakość i efektywność naszych kontaktów z Państwem.


1. Ankieta dotycząca udzielanego przez LGD doradztwa
2. Ankieta dotycząca znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD „Kraina Dinozaurów”
3. Ankieta monitorująca realizację LSR – dla beneficjentów

Dziękujemy za udział w ankiecie.
Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres e-mailowy: krainadino@onet.eu
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2016-10-14
Zmodyfikowano: 2019-04-13

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi